สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

 

7 ขั้นตอน...เพื่อเตรียมพร้อมให้ "อาหารผู้ป่วยทางสายยางง่ายๆ ดังนี้

1.บอกให้ผู้ป่วยทราบ

2.จัดให้ผู้ป่วยนอนอยู่ในท่ายกศีรษะสูง 30-45 องศา

3. ใช้สำลีชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดจุกยาง และทดสอบสายยางว่ายังอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่

     - โดยใช้กระบอกฉีดยาต่อกับปลายสายให้อาหารผู้ป่วย แล้วดูดน้ำย่อยจากกระเพาะออกมา

     - ถ้าดูดไม่ออก สายยางอาจจะพับหรือลึกไม่พอ ควรเลื่อนสายยางให้ลึกลงไป แล้วดูดอีกครั้ง ถ้าดูดไม่ออก แนะนำให้มาพบแพทย์

4. ทดสอบว่ามีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่

     - ดูดอาหารเก่าออกมาจากกระเพาะอาหาร ถ้าได้ปริมาณ 200-400 มล. สามารถให้อาหารผู้ป่วยต่อได้ตามปกติ

      - ถ้าดูดอาหารเก่าออกมาจากกระเพาะอาหาร มีมากกว่า 400 มล. ให้งดอาหารผู้ป่วยมื้อนั้น และประเมินหาสาเหตุหรือปรึกษาแพทย์

5. เริ่มให้อาหารผู้ป่วยโดยยกถุงให้อาหารสูงกว่าตัวผู้ป่วย และปล่อยให้อาหารไหลลงช้าๆ

6. ถ้ามียา ให้ยาที่บดไว้ตามด้วยน้ำประมาณ 50 มล. เพื่อล้างสาย ใช้ลำลีชุบน้ำปิดหมาด เช็ดทำความสะอาดจุกยางและปิดจุกยางให้แน่น

7. หลังให้ "อาหารผู้ป่วย จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง ประมาณ ½-1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลัก

 

###