สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

ประกาศความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับประกาศ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (“ไทยโอซูก้า”) ชั้น 15 เลขที่ 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สำหรับจุดประสงค์ของประกาศนี้ ไทยโอซูก้าจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งหมายความว่า ไทยโอซูก้า สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมีหน้าที่ในการกระทำการดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลในประกาศฉบับนี้ย่อมหมายถึง “ไทยโอซูก้า” “เรา” “ ของเรา” “พวกเรา”

ประกาศนี้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่เรารวบรวมใช้และเปิดเผย (“กระบวนการ”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางไทยโอซูก้าเข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละบุคคลนั้นเป็นความลับและเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน

ในประกาศฉบับนี้เมื่อเราเอ่ยถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราหมายถึงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา (“บุคคล”) ซึ่งระบุถึงบุคคลดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับคุณในฐานะผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้

คุณควรอ่านประกาศนี้เพื่อให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึงสิ่งที่เราทำกับข้อมูลของมูลของคุณ และวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิในการจัดการข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ คุณควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวอื่นๆที่เราให้ไว้ซื้งอาจแจ้งการนำไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับประกาศนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยโอซูก้า ได้โดยเขียนอีเมลล์ส่งมาที่ dpo@thai-otsuka.co.th หรือตามที่อยู่ของไทยโอซูก้าตามรายละเอียดด้านบน

โดยสรุป

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราพิจารณาว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลอีกต่อไป

คุณมีสิทธิต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามรายละเอียดในที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 7

เรามีความยินดีที่จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับประกาศนี้

คุณคือใคร

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตุประสงค์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร หากต้องการทราบว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะอย่างไรคุณสามารถเลือกจากด้านล่าง

ฉันคือ...

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยโอซูก้า

ลูกค้า

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการหาอย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

1.ความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของเรา

2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและเรารับข้อมูลมาจากที่ใด

3.เราจะทำอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพราะเหตุใด

4.เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครและเพราะเหตุใด

5.ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปที่ใด

6.เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

7.สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณคืออะไร

8.ช่องทางการติดต่อ

1.ความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของเรา

ไทยโอซูก้า คือ “ผู้ควบคุมข้อมูล” ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นี่คือข้อกำหนดทางกฎหมาย หมายความว่าเรามีอำนาจควบคุมและมีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและด้วยเหตุนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมและใช้งานตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งตามที่กฎหมายกำหนดเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่คุณในประกาศนี้

2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและเรารับข้อมูลจากช่องทางใด

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณในวงกว้างแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: (i) ข้อมูลส่วนบุคคล (ii) ข้อมูลลูกค้า และ (iii) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งไทยโอซูก้าเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อไทยโอซูก้าได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่ไทยโอซูก้ามีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยไทยโอซูก้าอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่เป็นข้อมูลสุขภาพของท่าน

หมวดหมู่

ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคล 

แหล่งที่มา

ข้อมูลส่วนบุคคล

• ชื่อ-นามสกุล

• วันเกิด

• อีเมลล์

• เบอร์โทรศัพท์

• ไลน์ไอดี

• ที่อยู่

จากคุณ

ข้อมูลของลูกค้า

• ข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาดูด้านบน)

• ข้อมูลของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของไทยโอซูก้า

จากคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ความอ่อนไหว

ข้อมูลด้านสุขภาพ

จากคุณ

3. เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพื่ออะไร

3.1 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เราต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายเสมอ เช่น (เหตุผลตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตารางด้านล่างแสดงวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการกับหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่แตกต่างกันและพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลนั้น สำหรับกิจกรรมการประมวลผลบางอย่างเราพิจารณาว่าพื้นฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งอาจเกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

3.2 ผู้เข้าชมเวปไซต์

หมวดหมู่ของข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบข้อคำถามของคุณ

・ดำเนินการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ

・การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.3 ลูกค้า

หมวดหมู่ของข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย

・ข้อมูลส่วนบุคคล

・ข้อมูลลูกค้า

・เพื่อตอบคำถามและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ

・สมัครสมาชิก

・การจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญากับคุณ

・ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

・ความยินยอม

・เพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ

・ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสามารถตอบข้อสงสัยของคุณและอื่นๆ) 

・เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกับข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่คุณ 

ความยินยอม

4. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครและเพราะเหตุใด

เราขอให้ผู้บริการบุคคลที่สามดำเนินธุรกิจบางอย่างให้เรา เหล่านี้รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาช่วงในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปที่ใด

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ/ องค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศ (“องค์กรระหว่างประเทศ”)

6. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น และไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการอยู่

7. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณคืออะไรและคุณมีสิทธิดำเนินการอย่างไร

7.1 ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่บนฐานความยินยอมของคุณ (โปรดดูตารางย่อหน้าที่3 ด้านบน) คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณตัดสินใจเพิกถอนคำยินยอมของคุณเราจะหยุดดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นั้นเว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นที่เราสามารถวางใจได้ ซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบ

7.2 ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่บนฐานประโยชน์อันชอบธรรม (โปรดดูตารางในย่อหน้าที่ 3 ด้านบน) คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลนี้ได้ตลอดเวลา และหากคุณทำเช่นนั้นเราอาจจะต้องให้เหตุผลว่าทำไมการดำเนินการของเราควรดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นผลประโยชน์กับคุณเอง รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราหรือเป็นการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย

7.3 คุณมีสิทธิต่างๆดังนี้

7.3.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.3.2 สิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.3.3 สิทธิขอให้มีการแก้ไข ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณ

7.3.4 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.4 โปรดติดต่อเราได้ที่ dpo@thai-otsuka.co.th หากคุณต้องการดำเนินการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณดังกล่าว

7.5 นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้คุณแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถพยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณพิจารณาว่าเรา รวมถึงพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของเราละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของการปกป้องข้อมูลภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

7.6 เราอาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นพื้นฐานหรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผล เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเนื้อหาของประกาศนี้เป็นประจำ

8.ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อของเรามีดังนี้

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1501-1502 ตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

รายละเอียดคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมลล์ dpo@thai-otsuka.co.th

เบอร์โทร 02-401-9560

วันที่จัดทำ กรกฎาคม 2020