สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

5 วิธีที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานให้ครบ 3 มื้อ เป็นเวลาสม่ำเสมอทุกวัน ไม่ควรงดมื้อใดมื้อหนึ่ง อีกทั้งเลือกใช้คาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ รับประทานผักที่มีคารโบไฮเดรตต่ำให้มาก ทำให้รู้สึกอิ่มนาน ผักที่มีเส้นใยอาหารมากสามารถช่วยในเรื่องการลดน้ำตาลในเลือด และการขับถ่ายได้

2.หากมีน้ำหนักเกิน ต้องลดน้ำหนัก โดยเกณฑ์มาตรฐานที่นิยมใช้ คือ ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) คำนวณจาก น้ำหนักต่อหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วย ส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร สองครั้ง) เกณฑ์ปกติ ควรอยู่ในช่วง 18.5-22.9 kg/m2 ซึ่งเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับผู้ที่มีน้ำหนักมาก แต่ปริมาณไขมันในร่างกายไม่เกินเกณฑ์ เช่น นักกล้าม ผู้ที่มีภาวะบวมน้ำ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีเนื้องอกก้อนใหญ่ เป็นต้น

3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย ครั้งละ 30 นาที เป็นเวลา 3 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

4. ใช้ยาเบาหวานตามที่แพทย์สั่ง

5. ตรวจระดับน้ำตาลสม่ำเสมอ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

 

###