สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

ประวัติความเป็นมา

โอซูก้า ประเทศไทย

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2508 ประเทศไทยยังคงมีผลิตภัณฑ์ และการใช้น้ำเกลือ ซึ่งเป็นสารละลายให้ทางหลอดเลือด (Intravenous Solutions) ที่นำเข้ามาจากยุโรป โดยมีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้ว

ทางบริษัทโอซูก้า แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือที่ทันสมัย และปลอดภัยมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ ช.เจริญเภสัช โดยคุณเจริญ สันตโยดม นำเข้าน้ำเกลือในรูปแบบขวดพลาสติกที่บรรจุด้วยระบบ Closed System ซึ่งปรากฏว่าได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นอย่างดี จนไม่สามารถส่งสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ คุณเจริญจึงดำริที่จะให้มีการผลิตขึ้นเองในประเทศแทนการนำเข้า จึงเจรจากับผู้บริหารของโอซูก้า ประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น เพื่อร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท และโรงงานผลิตน้ำเกลือขึ้นในประเทศไทย ภายใต้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของโอซูก้า ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 และนับเป็นบริษัทร่วมทุนนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของกลุ่มโอซูก้าอีกด้วย

เป็นเวลากว่า 40 ปี จนถึงวันนี้ ที่บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ยังคงยึดมั่นในความคิดแรกเริ่มเมื่อครั้งก่อตั้ง ที่มุ่งหวังให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น เราขอสัญญาว่าจะคิดค้น ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นตลอดไป

ไทม์ไลน์

คำขวัญของผู้ก่อตั้ง

BUSABURO OTSUKA

FOUNDER OF OTSUKA

สิ่งที่ได้เกิดจากการเรียนรู้สู่การลงมือทำด้วยหยาดเหงื่อ และความทุ่มเท

MASAHITO OTSUKA

FORMER PRESIDENT AND CEO OF OTSUKA HOLDINGS

ผลงานที่เกิดจากการลงมือทำจริง

AKIHIKO OTSUKA

THE LATE CHAIRMAN OF OTSUKA HOLDINGS

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

“บุซาบุโรบนหลังวัว”

เป็นรูปที่ถูกจัดแสดงในหลายๆ รูปแบบภายในบริษัทเพื่อถ่ายทอดแนวคิดของผู้ก่อตั้งบริษัท

คนที่นั่งอยู่บนหลังวัวก็คือ ท่าน Busaburo Otsuka สมัยเด็กในสงครามโลกครั้งที่1 ท่านเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารในสังกัดกองทัพเรือ และมีโอกาสได้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ในระหว่างนั้นด้วย หลังจากสงครามสิ้นสุดลงจึงได้เริ่มตั้งบริษัทขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นวัวนับเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และไม่มีทางที่จะขึ้นไปขี่ได้ ดังนั้นการนั่งบนหลังวัวจึงเป็นอุปมาอุปไมยอย่างหนึ่งเพื่อจะสื่อว่า “เราไม่ยึดติดกับแนวคิดหรือความเชื่อที่มีมาแต่เดิม แต่ต้องลงมือทำจริงเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง”

ท้องนาที่เป็นฉากด้านหลังนั้นเป็นของคุณพ่อของท่าน Busaburo Otsuka ในตอนแรกคุณพ่อของท่านก็ไม่เห็นด้วยในการที่ลูกชายจะทำธุรกิจ แต่ในภายหลังก็ได้ขายผืนนานี้เพื่อมาช่วยในกิจการของลูกชาย ดังนั้น แท้จริงแล้ว ผืนนานี้เองที่เป็นฐานเริ่มต้นของโอซูก้า

“ 流汗悟道 ”

เป็นคติประจำของท่าน Busaburo Otsuka คำนี้สื่อความหมายว่า “ท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้น หากไม่ลงมือทำจริงก็ไม่มีทางรู้หรือเข้าใจได้ถึงแก่นแท้ของมัน ซึ่งสิ่งนี้ต้องแลกมาด้วยความพยายามและหยาดเหงื่อของเราเอง” และการที่โอซูก้ากรุ๊ปมีวันนี้ได้ก็เพราะความพยายามอย่างมุ่งมั่นของท่านบุซาบุโรที่ได้ฝากไว้ให้พวกเรานั่นเอง มุ่งมั่นของท่านบุซาบุโรที่ได้ฝากไว้ให้พวกเรานั่นเอง

แก่นแท้ของทุกสิ่งอยู่ในความทุ่มเท (หยาดเหงื่อ) ในการลงมือทำจริงของตัวเรา มิใช่ความรู้เพียงอย่างเดียว

การทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ จึงจะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงและสัจธรรมได้

ผู้นำในรุ่นที่ 2 คือ ท่าน Masahito Otsuka

ท่านเข้าสืบทอดกิจการในปี 1946 และขยายธุรกิจด้านอาหารทางการแพทย์และน้ำเกลือ

คำสอนที่ท่านฝากไว้ให้พวกเราคือ “ 実証主義 ” ซึ่งมีความหมายว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้เกิดขึ้นจริง ห้ามดีแต่พูดเพียงอย่างเดียว” ยกตัวอย่างเรื่องยา การที่ยาซึ่งเกือบจะได้รับการอนุมัติทั้งที่เราลงความพยายามไปแล้ว 99% ก็ถือว่าไม่ได้รับการอนุมัติและมีค่าเป็นศูนย์

ดังนั้น เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ เราต้องมุ่งมั่นที่จะได้ให้เกิน 100% ทุกอย่างต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยการทำจริง กล่าวคือ เราต้องตั้งสมมติฐานแล้วพยายามพิสูจน์ออกมาให้เป็นจริงให้ได้นั่นเอง

ผู้นำในรุ่นที่ 3 คือ ท่าน Akihiko Otsuka

ท่านผู้นี้คือผู้คิดปรัชญาขององค์กร (Corporate Philosophy)

ซึ่งตอนนี้ก็ได้กลายเป็นปรัชญาการทำงานของโอซูก้ากรุ๊ปไปแล้ว เริ่มจาก “創造性” ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แบบเฉพาะตน ไม่ลอกเลียนใคร” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท่านพูดไว้เมื่อ 40 ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยที่ยังไม่มีการถามหานวัตกรรมมากมายอย่างในทุกวันนี้

จากนั้นก็มีคำว่า “Shin Kategori หมวดหมู่ใหม่” เนื่องจากได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาในแบบที่ไม่เคยมีวางขายในตลาดมาก่อน และเป็นหมวดหมู่ใหม่ อย่างเช่น Pocari Sweat หรือ Calorie Mate เป็นต้น หรืออย่างยาในกลุ่ม ADPKD ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับไตก็เป็นยารักษาที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดยาเช่นกัน และท้ายสุด แนวคิดว่า “Gurobarutenkai การขยายธุรกิจไปทั่วโลก” ที่ท่านมองว่าไม่ควรทำงานแค่ในประเทศ “ต้องส่งสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ป่วยในที่ต่างๆ ของโลกด้วย”

หลักปรัชญาองค์กรของไทยโอซูก้า

Otsuka-people creating new products for better health worldwide

ชาวโอซูก้าทุกคน พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้สุขภาพของผู้คน ทั่วโลกดีขึ้น หลักปรัชญาอันสำคัญยิ่งนี้ เป็นที่มาของความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ อันเป็นเอกลักษณ์ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพของผู้คน ทั่วโลกให้ดีขึ้น

ด้วย 3 ภารกิจหลัก ที่เรามุ่งมั่นทุ่มเท คือ

10TH RESEARCH CENTER

HI-Z TOWER

ANNIVERSARY TREE

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER

สัญลักษณ์ 3 อย่างที่สะท้อนความเป็นโอซูก้า

ต้นซีดาร์ที่ดัดโค้ง

ต้นซีดาร์ยักษ์ (ผลงานของ Chuichi Fuji) ปฏิมากรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อย้ำเตือนเราถึงความสำคัญของการกล้าคิดต่าง รวมถึงแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ไม่มีอยู่ ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับลำต้นของต้นซีดาร์ยักษ์ที่โค้งงออย่างน่าอัศจรรย์โดยมีอีกลำต้นหนึ่งพาดอยู่ตรงจุดเดียว แม้จะดูไม่มั่นคง แต่คู่นี้ก็รักษาสมดุลที่สมบูรณ์แบบ

ต้นมะเขือเทศยักษ์

โดยทั่วไป ต้นมะเขือเทศหนึ่งต้นจะออกผลประมาณ 60 ลูกต่อปี แต่เมื่อนำวิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิคส์มาใช้ ก็สามารถเพิ่มศักยภาพของมะเขือเทศแต่ละต้นได้ จนได้ผลผลิตมากถึง 10,000 ลูกต่อปี ต้นมะเขือเทศยักษ์นี้จึงเป็นสิ่งแสดงถึงอิสรภาพในการค้นหา และการปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรา

หินลอยน้ำ

หินขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมากลอยตัวอยู่เหนือสระน้ำในสวน ความอัศจรรย์นี้สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เราลองคิดในสิ่งที่แตกต่างจากกรอบเดิม และสรรค์สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา

รางวัลรับประกันคุณภาพ

GMP-SGS

มาตรฐาน GMP-SGS

ได้รับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมขอบข่ายกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ) ตรวจรับรองโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 001/2557 ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

PICs GMP

มาตรฐาน PICs GMP

ได้รับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทยซึ่งได้กำหนดขึ้น โดยมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ครอบคลุมขอบข่าย กระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ โดยเทคนิคปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย (รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย และปริมาตรมาก) ตรวจรับรอง โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ISO 9001

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ครอบคลุมขอบข่าย กระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ โดยเทคนิคปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย (รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย และปริมาตรมาก) และกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ) ตรวจรับรองโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ISO 14001

มาตรฐาน ISO 14001

ได้รับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ครอบคลุมขอบข่าย กระบวนการยาปราศจากเชื้อ โดยเทคนิคปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย (รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย และปริมาตรมาก) และกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ) ตรวจรับรองโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

HALAL

เครื่องหมายรับรองฮาลาล

อาหารทางการแพทย์ตรา นีโอ-มูน (กลิ่นเมลอน), แพน-เอ็นเทอราล, นีโอ-มูน (กลิ่นวานิลลา), เจ็น-ดีเอ็ม, อะมิโนเลแบน-ออราล, เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ, เจ็น-ดีเอ็ม เอ็มเอฟ, วันซ์ โปร, วันซ์ คอมพลีท, วันซ์ ไดอะไลซ์ และเบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (กลิ่นวานิลลา) ที่การผลิตขึ้นโดยบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (จ.สมุทรสาคร) ได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม มีมาตรฐานอาหารฮาลาล ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Green Industry

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้รับรางวัลว่าเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่งรางวัลที่บริษัทฯ ได้นี้ แสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “มุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และประชาชนอย่างยั่งยืน”

นวัตกรรมคิดค้นโดยทีมวิจัยมืออาชีพ

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

โดยเราได้มีการลงทุนทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอันทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้เรายังมีการร่วมศึกษาวิจัยกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของไทยโอซูก้า เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง