ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ

AMINOLEBAN-ORAL
อาหารทางการแพทย์ ชนิดโภชนาการครบถ้วน เฉพาะผู้ป่วยโรคตับ

AMINOLEBAN-ORAL

BLENDERA-MF
อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการ

BLENDERA-MF

GEN-DM
ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายให้อาหาร

GEN-DM

NEO-MUNE
อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง

NEO-MUNE

ONCE Complete
อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

ONCE Complete

ONCE Dialyze
อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยล้างไต

ONCE Dialyze

ONCE PRO
อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

ONCE PRO