ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ

AMINOLEBAN-ORAL
อาหารทางการแพทย์ ชนิดโภชนาการครบถ้วน เฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคตับ ฆอ. 871/2560

AMINOLEBAN-ORAL

BLENDERA-MF
อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการ ฆอ. 756/2560

BLENDERA-MF

GEN-DM
อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ฆอ 767/2560

GEN-DM

NEO-MUNE
อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง ฆอ.755/2560

NEO-MUNE

ONCE Complete
อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ฆอ.1272/2562

ONCE Complete

ONCE Dialyze
อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยล้างไต

ONCE Dialyze

ONCE PRO
อาหารทางการแพทย์ ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ฆอ. 2855/2559

ONCE PRO

PAN-ENTERAL
อาหารทางการแพทย์

PAN-ENTERAL