ONCE Complete

วันซ์ คอมพลีท

ฆอ.1272/2562

**อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์**

วันซ์ คอมพลีท

วันซ์ คอมพลีท (ONCE Complete)  อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร

 • เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
 • สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย ปราศจากแลคโตส
 • มีโปรตีนคุณภาพดีจากเวย์โปรตีนไอโซเลทและเคซีน
 • ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆในร่างกาย

อาหารทางการแพทย์ชนิดผงที่ให้สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

ให้สารอาหารดังต่อไปนี้

สารอาหาร

ต่อผง

56 กรัม

ต่อผง

100 กรัม

ต่อ1000

กิโลแคลอรี่

ปริมาณสารอาหารใน 56 กรัม

เปรียบเทียบเป็น % กับWHO RNT*

ปริมาณสารอาหารใน 56 กรัม

เปรียบเทียบเป็น % กับTHAI RDI***

พลังงาน,กิโลแคลอรี่

240

428

1000.00

**

12.00

โปรตีน,กรัม

10.74

19.17

44.79

**

21.47

คาร์โบไฮเดรต,กรัม

29.08

51.93

121.3

**

9.69

ไขมัน,กรัม

9.31

16.62

38.83

**

14.32

ใยอาหาร,กรัม

1.43

2.56

5.98

**

5.73

วิตามินเอ,หน่วยสากล

318.1

568.1

1327

16-19

11.94

เบต้าแคโรทีน,หน่วยสากล

0.12

0.21

0.49

**

****

วิตามินดี.หน่วยสากล

23.86

42.60

99.53

6-12

11.93

วิตามินอี.หน่วยสากล

3.56

6.35

14.84

24-32

23.90

วิตามินซี,มิลลิกรัม

47.71

82.20

199.1

106

79.52

วิตามินบี1,มิลลิกรัม

0.72

1.28

2.99

60-65

47.79

วิตามินบี2,มิลลิกรัม

0.72

1.28

2.99

55-65

42.16

วิตามินบี6,มิลลิกรัม

0.72

1.28

2.99

42-55

35.84

วิตามินบี12,ไมโครกรัม

1.43

2.56

5.98

60

71.68

กรดแพนโทธินิก,มิลลิกรัม

1.43

2.56

5.98

29

23.89

ไนอะซิน,มิลลิกรัม

7.16

12.78

29.86

45-51

35.78

กรดโฟลิก,ไมโครกรัม

71.57

127.8

298.6

30

59.64

ไบโอติน,ไมโครกรัม

35.79

63.91

149.3

119

23.86

วิตามินเค1,ไมโครกรัม

9.55

17.05

39.84

15-17

11.94

แคลเซียม,มิลลิกรัม

128.9

230.1

537.6

10-13

16.11

ฟอสฟอรัส,มิลลิกรัม

95.42

170.4

398.1

**

11.93

แมกนีเซียม,มิลลิกรัม

41.75

74.56

174.2

16-19

11.93

โซเดียม,มิลลิกรัม

161.1

287.6

672

**

8.05

โพแทสเซียม,มิลลิกรัม

238.6

426.1

995.6

**

6.82

คลอไรด์,มิลลิกรัม

238.6

426

995.3

**

7.02

เหล็ก,มิลลิกรัม

2.51

4.48

10.47

9-22

16.73

สังกะสี,มิลลิกรัม

1.79

3.19

7.45

26-37

11.91

ทองแดง,มิลลิกรัม

0.24

0.43

1.00

**

12.04

แมงกานีส,มิลลิกรัม

0.56

1.00

2.34

**

16.00

ไอโอดีน,ไมโครกรัม

17.89

31.95

74.65

12

11.93

คาร์นิทีน,มิลลิกรัม

33.40

59.64

139.3

**

****

โครเมียม,ไมโครกรัม

15.51

27.70

64.72

**

11.93

ซีลีเนียม,ไมโครกรัม

8.35

14.91

34.84

25-32

11.93

โมลิบดินัม,ไมโครกรัม

19.08

34.08

79.63

**

11.93

กรดแอลฟาไลโนเลนิก (โอเมก้า3),มิลลิกรัม

117.6

210

490.7

**

****

กรดไลโนเลอิก (โอเมก้า 6 ),มิลลิกรัม

1140

2035

4755

**

****

กรดโอเลอิก (โอเมก้า9),มิลลิกรัม

2240

4000

9346

**

****

(*) WHO RNI คือสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก(**) WHO RNI มิได้กำหนดไว้

(***) THAI RDI คือสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (****) THAI RDI มิได้กำหนดไว้

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ (% โดยน้ำหนัก) : มอลโทเดกซ์ทริน 42.41%, โซเดียมเคซีเนท 17.04 %, ไอโซมอลตูโลส6.82% , น้ำมันเอ็มซีที 6.82%, น้ำมันรำข้าว 5.11%, เวย์โปรตีนไอโซเลท 4.26%, ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 2.56%, น้ำมันคาโนลา 2.56%, น้ำมันดอกคำฝอยที่มีโอเลอิกสูง 2.13%, เกลือแร่รวม 1.92%, กลิ่นวานิลลาและนม 0.66%, วิตามินรวม 0.16%, กลิ่นรสหวาน 0.15%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS 307b INS 322(i)  INS 471 INS941), สารเพิ่มรสชาติ (อีรีทริทอล), วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซูคราโลส) แต่งกลิ่นธรรมชาติและกลิ่นเลียนธรรมชาติ

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีโปรตีนจากนมและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

• ผสมน้ำมันคาโนลา, น้ำมันดอกคำฝอยที่มีกรดโอเลอิกสูง, น้ำมันรำข้าว และน้ำมันเอ็มซีที สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน

• มีกรดไขมันที่จำเป็นโอเมก้า 3 117.6 มิลลิกรัม และโอเมก้า6 1140 มิลลิกรัม ในวันซ์ คอมพลีท 56 กรัม

• มีกรดไขมันโอเมก้า 9 2240 มิลลิกรัม ในวันซ์ คอมพลีท 56 กรัม

เลขสารบบอาหาร 74-1-21431-5-0003

วิธีการใช้

วิธีการชงผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ONCE COMPLETE

: น้ำหนักผงนม 1 ช้อน หนัก 8 กรัม ให้พลังงาน 33.86 Kcal

วิธีผสมดื่ม : ใช้ ONCE COMPLETE 7 ช้อน (56 กรัม) ผสมน้ำให้ได้ปริมาตรสุดท้ายที่ 240 ซีซี ให้พลังงาน 240 Kcal

วิธีผสมสำหรับให้ทางสายให้อาหาร :  ในการเตรียมที่ความเข้มข้น 1 กิโลแคลอรี่/มล. ใช้ผลิตภัณฑ์ 233 กรัม โดยประมาณ ละลายน้ำ 750 มิลลิลิตรและปรับให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 1,000 มิลลิลิตร (1 ช้อนตวง= 8 กรัม) มีค่าออสโมลาริตี้ประมาณ 480 mOsm/L

การเก็บรักษา 

 • เมื่อชงผลิตภัณฑ์กับน้ำแล้ว ควรดื่มทันที หรือเก็บในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทแล้วแช่ในตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) และดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
 • เมื่อเปิดกระป๋องผลิตภัณฑ์แล้ว ควรปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ทุกครั้ง เก็บในที่แห้งและควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน 

ข้อแนะนำการใช้

 • ใช้ดื่มเสริมอาหารมื้อหลัก
 • เมื่อตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่งอาจเกิดการแยกชั้นได้ ควรเขย่าให้เข้ากันก่อนนำมาใช้
 • ห้ามให้ทางหลอดเลือดดำ
 • สำหรับผู้ที่ต้องการให้อาหารทางสายให้อาหาร ควรปรับอัตราการไหล ปริมาตร และความเจือจางตามสภาพของผู้ป่วย

*อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์*

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Moderately high-protein enteral formula improved retinol-binding protein in tube-fed patients: A multicentre open study.

Click here

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย ONCE COMPLETE

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ONCE COMPLETE เหมาะกับใครบ้าง
 • ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารได้น้อย
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
 • ผู้ที่เบื่ออาหาร
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
 • ผู้สูงอายุ
 1. ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ONCE  COMPLETE มีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้าง
 • อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหารซึ่งมีสัดส่วนการกระจายพลังงาน โปรตีน : คาร์โบไฮเดรต : ไขมัน เท่ากับ 18 : 47 : 35 จึงเหมาะสมกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
 • เป็นสูตรไม่เติมน้ำตาลทราย ปราศจากแลคโตส
 • มีโปรตีนคุณภาพดีจากเวย์โปรตีนไอโซเลทและเคซีน
 • ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆในร่างกาย
 • มีโอเมก้า 3,6,9 ช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
 • มี MCT Oil ไขมันที่ดูดซึมไปเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว
 1. วิธีการชงผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์  ONCE COMPLETE
 • น้ำหนักผงนม 1 ช้อน หนัก 8 กรัม ให้พลังงาน  33.86 Kcal
 • ใช้ ONCE COMPLETE  7  ช้อน (56 กรัม) ผสมน้ำให้ได้ปริมาตรสุดท้ายที่ 240  ซีซี ให้พลังงาน 237 Kcal
 1. ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ดื่มวันละกี่แก้ว และสามารถดื่มได้ต่อเนื่องหรือไม่

แนะนำดื่มวันละ 1-2 แก้วต่อวัน โดยสามารถดื่มทดแทนมื้ออาหารหรือเสริมจากมื้ออาหารปกติ และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์จึงสามารถดื่มเสริมสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องหยุดใช้ผลิตภัณท์ เหมือนอาหารเสริมทั่วไป

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ONCE COMPLETE มีแบบไหนบ้างหาซื้อได้ที่ไหน  อายุผลิตภัณฑ์กี่ปี
 • ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบผง  บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง ขนาด 400 กรัม
 • ผลิตภัณฑ์มีอายุ 2 ปี
 • ร้าน Pure ในบิ๊กซี และ Link ร้านค้าใกล้บ้าน
 1. เป็นโรคไต ได้รับการฟอกไต สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ONCE COMPLETE ได้หรือไม่

ONCE Complete ไม่ได้เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะสำหรับโรคไต ถ้ามีภาวะไตเสื่อม การใช้ผลิตภัณฑ์ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อวางแผนการควบคุมอาหารโดยรวมต่อวันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตแต่ละระยะ

 1. คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ONCE COMPLETE ได้หรือไม่

ดื่มได้ เนื่องจาก ONCE COMPLETE เป็นอาหารทางการแพทย์ ที่มีสารอาหารครบถ้วน  เป็นสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายและปราศจากแลคโตส ดื่มง่ายสบายท้องกว่าดื่มนมปกติทั่วไป โดยคุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับสารอาหารอื่นเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์ด้วย

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์  ONCE COMPLETE กับ ONCE PRO แตกต่างกันอย่างไร

ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ONCE COMPLETE เป็นสูตรที่มีสารอาหารครบถ้วน เหมาะกับผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วย และผู้ที่รับประทานอาหารได้น้อย ส่วนอาหารทางการแพทย์ ONCE PRO เป็นสูตรอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำคุณสมบัติเด่นคือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เช่นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

 1. ข้อห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์  ONCE COMPLETE
 • ผู้ที่แพ้ส่วนประอบของ ONCE COMPLETE เช่น นมวัว , ถั่วเหลือง หรือส่วนประกอบของของผลิตภัณฑ์
 • ผู้ที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาดูดซึมอาหารไม่ได้อย่างรุนแรง
 • ผู้ป่วยภาวะไตวาย ตับวาย
 1. กินเจ ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ONCE  COMPLETE ได้หรือไม่

ใช้ไม่ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของเวย์โปรตีนและโซเดียมเคซีเนท ซึ่งมาจากนมวัว