สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

"อาหารทางการแพทย์" ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จำเพาะ ใช้เพื่อประกอบการรักษาของแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่ง "อาหารทางการแพทย์ " มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโภชนาการที่ดี เพราะมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ประกอบไปด้วยสารอาหารหลัก (Macronutrient) ได้แก่

- โปรตีน

- คาร์โบไฮเดรต

- ไขมัน

รวมถึงสารอาหารรอง (Micronutrient) คือ วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอื่นๆ เช่น ใยอาหาร เป็นต้น

 

###