สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

หากต้องการเพิ่มพลังงานในอาหารปกติ แนะนำให้เพิ่มปริมาณน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร

เนื่องจากน้ำมันให้พลังงานสูง เช่น การเติมกระเทียมเจียว เลือกเมนูทอดหรือผัด เช่น ไข่เจียว เป็นต้น

ผู้ป่วยหลายคนหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำมัน เนื่องจากมีความเชื่อว่า "อาหารประเภทผัดทอด" ไม่ดีต่อสุขภาพ

ซึ่งเป็นจริงบางส่วน แต่ในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำเป็นต้องได้รับสารอาหารครบถ้วน และให้พลังงานสูง ไขมันจึงมีความจำเป็น โดยแนะนำให้รับประทานไขมันไม่อิ่มตัว

(พบได้มากในน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนล่า น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง) ซึ่งจะส่งผลดีต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วย

 

 ###