Banner

ONCE Dialyze

อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยล้างไต


วันซ์ ไดอะไลซ์ (ONCE Dialyze) อาหารทางการแพทย์ชนิดผงประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต พร้อมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ ใช้เสริมอาหารมื้อหลัก เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะล้างไตที่ต้องการจำกัดอิเล็กโทรไลต์และควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย

คุณสมบัติของ วันซ์ ไดอะไลซ์ (ONCE Dialyze) 

 • มีอัตราส่วนของพลังงานจากโปรตีน 18%, คาร์โบไฮเดรต 42%, ไขมัน 40%
 • สามารถใช้เสริมอาหารมื้อหลัก
 • มีส่วนผสมของเวย์โปรตีนไอโซเลทและเคซีน ให้กรดอะมิโนจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆในร่างกาย
 • ผสมน้ำมันคนโนลา, น้ำมันดอกคำฝอยที่มีกรดโอเลอิกสูง, น้ำมันรำข้าวและน้ำมันเอ็มซีที สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน
 • มีใยอาหาร เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย
 • มีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะล้างไต
 • มีปริมาณวิตามินเอ, โซเดียม, โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะล้างไต
 • มีส่วนผสมของไอโซมอลตูโลส, ไฟเบอร์โซล-2 และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์
 • สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย ปราศจากแลคโตส

ตารางข้อมูลโภชนาการของ วันซ์ ไดอะไลซ์ (ONCE Dialyze) 

สารอาหาร

ต่อผง

80 กรัม

ต่อ 1000

กิโลแคลอรี่

ปริมาณสารอาหารใน 80 กรัม เปรียบเทียบเป็น % กับ WHO RNI*

ปริมาณสารอาหารใน 80 กรัม เปรียบเทียบเป็น % กับ THAI RDI***

 พลังงาน, กิโลแคลอรี่

370.0

1000

**

18.50

 โปรตีน, กรัม

16.98

45.89

**

33.96

 คาร์โบไฮเดรต,กรัม

41.19

111.3

**

13.73

 ไขมัน,กรัม

16.45

44.46

**

25.31

 ใยอาหาร,กรัม

5.00

13.51

**

20.00

 วิตามินเอ, หน่วยสากล

70.38

190.2

4

2..64

 วิตามินดี, หน่วยสากล

3.20

8.65

1-2

1.60

 วิตามินอี, หน่วยสากล

4.58

12.38

31-41

30.70

 วิตามินซี, มิลลิกรัม

37.48

101.3

83

62.47

 วิตามินบี 1, มิลลิกรัม

0.38

1.03

32-35

25.33

 วิตามินบี 2, มิลลิกรัม

0.32

0.86

25-29

18.82

 วิตามินบี 6, มิลลิกรัม

2.50

6.76

147-192

125.0

 วิตามินบี 12, ไมโครกรัม

4.50

12.16

188

225.0

 กรดแพนโทธินิก, มิลลิกรัม

1.50

4.05

30

25.00

 ไนอะซิน, มิลลิกรัม

3.75

10.14

23-27

18.75

 กรดโฟลิก, ไมโครกรัม

255.3

690.0

106

212.8

 ไบโอติน, ไมโครกรัม

14.99

40.51

50

9.99

 วิตามินเค 1, ไมโครกรัม

15.00

40.54

23-27

18.75

 โคลิน, มิลลิกรัม

120.0

324.3

**

****

 แคลเซียม, มิลลิกรัม

149.9

405.1

12-15

18.74

 ฟอสฟอรัส, มิลลิกรัม

149.9

405.1

**

18.74

 แมกนิเซียม, มิลลิกรัม

40.82

110.3

16-19

11.66

 โซเดียม, มิลลิกรัม

154.4

417.3

**

6.43

 โพแทสเซียม, มิลลิกรัม

206.2

557.3

**

5.89

 คลอไรด์, มิลลิกรัม

132.2

357.3

**

3.89

 เหล็ก, มิลลิกรัม

2.81

7.59

10-25

18.73

 สังกะสี, มิลลิกรัม

3.74

10.11

53-76

24.93

 ทองแดง, มิลลิกรัม

0.21

0.57

**

10.50

 แมงกานีส, มิลลิกรัม

0.66

1.78

**

18.86

 ไอโอดีน, ไมโครกรัม

28.14

76.05

19

18.76

 คาร์นิทีน, มิลลิกรัม

104.1

281.4

**

****

 โครเนียม, ไมโครกรัม

24.36

65.84

**

18.74

 ซีลิเนียม, ไมโครกรัม

13.12

35.46

39-50

18.74

 โมลิบดินัม, ไมโครกรัม

18.74

50.65

**

11.71

 ทอรีน, มิลลิกรัม

27.91

75.43

**

****

(*)     WHO RNI คือ สารอาหารที่ควรได้รับประจำวันตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

(**)    WHO RNI มิได้กำหนดไว้

(***)  THAI RDI คือ สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

(****) THAI RDI มิได้กำหนดไว้

 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์วันซ์ ไดอะไลซ์ (ONCE Dialyze) 

ส่วนประกอบที่สำคัญ

โดยประมาณ

% โดยน้ำหนัก

ไอโซมอลตูโลส 28.11
มอลโทเดกซ์ทริน 17.01
แคลเซียมเคซีเนท 9.47
โซเดียมเคซีเนท 7.18
เวย์โปรตีนไอโซเลท 6.94
น้ำมันเอ็มซีที 6.56
น้ำมันรำข้าว 6.50
น้ำมันคาโนลา 5.00
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรต์ 3.44

ไฟเบอร์ซอล-2

(รีซิสแตนท์ มอลโทเดกซ์ทริน)

2.81
น้ำมันดอกคำฝอยที่มีกรดโอเลอิกสูง 2.50
เกลือแร่รวม 1.18
กลิ่นวานิลลา นมและน้ำผึ้ง 0.43
วิตามินรวม 0.08

 

ผลข้างเคียง (Side Effect)

 • อาจเกิดท้องเสียในบางกรณีที่ไม่สามารถรับอาหารทางการแพทย์ได้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นๆได้กับสูตรอาหารทุกชนิด

 

- ทะเบียนอาหารเลขที่: อย.74-1-21431-5-0004

- วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุดูที่ข้างล่างกระป๋อง

วิธีการเตรียม

ผลิตภัณฑ์ 80 กรัม (5 ช้อน) ละลายน้ำ (น้ำที่อุณหภูมิห้อง น้ำอุ่น น้ำเย็น) 190 มิลลิลิตร และ ปรับให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 250 มิลลิลิตร (ประมาณ 370 กิโลแคลอรี่)

การเก็บรักษา

 • เมื่อชง วันซ์ ไดอะไลซ์กับน้ำแล้ว ควรดื่มทันที หรือ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วแช่เย็น (2-8 °c )และ ควรดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
 • เมื่อเปิดกระป๋อง วันซ์ ไดอะไลซ์ แล้ว ควรปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ทุกครั้งเก็บในที่แห้ง และ ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

ข้อแนะนำการใช้

 • ใช้เสริมอาหารมื้อหลักสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะล้างไตตามคำแนะนำของแพทย์
 • เมื่อตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่งอาจเกิดการแยกชั้น ควรเขย่าให้เข้ากันก่อนนำมาใช้
 • ห้ามให้ทางหลอดเลือดดำ

24-1-816-01-RO

ชื่องานวิจัย:  Nutritional status among peritoneal dialysis patients after oral supplement with ONCE Dialyze formula

วัตถุประสงค์: 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับภาวะโภชนาการและความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคไตที่มีการล้างไตทางช่องท้อง หลังได้รับอาหารเสริมทางการแพทย์ ONCE Dialyze

- Primary outcome: การประเมินภาวะโภชนาการ โดยวัดน้ำหนักตัว (BW), Prealbumin และ ภาวะโภชนการจากแบบประเมิน Modified Subjective Global Assessment

- Secondary outcome: การประเมินด้านความปลอดภัย ประเมินจากอาการข้างเคียงของระบบทางเดินอาหาร ระดับแร่ธาตุ (Electrolyte level)

รูปแบบการศึกษา:

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบค่าที่ต้องการประเมินก่อนและหลังการให้อาหารทางการแพทย์ที่ใช้ในการศึกษา (Pre-post treatment comparative study, open-label) โดยทำการศึกษาการให้ ONCE Dialyze รับประทานเสริมจากมื้ออาหารปกติ จำนวน 1 มื้อ เป็นเวลา 15 วัน ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 33 คน โดยทำการศึกษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ผลการศึกษา

- หลังจากผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์ ONCE Dialyze เป็นเวลา 15 วัน พบว่าผู้ป่วยได้รับปริมาณสารอาหาร (พลังงาน, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, ใยอาหาร, โพแทสเซียม, แคลเซียมและแมกนีเซียม) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

-  ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดลองมีภาวะโภชนาการดีขึ้น หลังจากได้รับประทานผลิตภัณฑ์ ONCE Dialyze พบว่าผลจากการประเมิน modified SGA score ลดลงจาก 24.2% เป็น 18.2% (ลดลง 6%) ซึ่งสอดคล้องระดับพรีอัลบูมินในซีรัมและน้ำหนักตัวของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ : ไม่พบอัตราการเกิดระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ระดับแคลเซียมในเลือดสูง และ ระดับฟอสเฟตในเลือดสูง   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่เข้าร่วมการทดลองมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตเกิดขึ้น

สรุปผลการศึกษา:

การให้ผลิตภัณฑ์ ONCE Dialyze ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะล้างไต รับประทานเสริมจากมื้ออาหารปกติ จำนวน 1 มื้อ ทำให้ผู้ป่วยได้รับพลังงาน, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, ใยอาหารเพิ่มขึ้นและระดับอิเล็กโทรไลต์อยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งช่วยให้แนวโน้มของภาวะทุพโภชนาการจากการวัดค่า modified SGA score ดีขึ้น ดังนั้น การให้อาหารเสริมทางการแพทย์ที่มีสูตรเฉพาะโรค เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะล้างไตมีภาวะโภชนาการดีขึ้น

ตารางการชงวันซ์ ไดอะไลซ์ ONCE Dialyze

ความเข้มข้นและปริมาตรต่างๆ (1 กรัม = 4.63 kcal, 1 ช้อน = 16 กรัม)

ความเข้มข้น (กิโลแคลอรี่/มิลลิลิตร)

0.5 1.0
น้ำหนักผง ปริมาณผง ผสมน้ำให้ได้ ได้พลังงาน น้ำหนักผง ปริมาณผง ผสมน้ำให้ได้ ได้พลังงาน
(กรัม) (ช้อน) (มิลลิลิตร) (กิโลแคลอรี่) (กรัม) (ช้อน) (มิลลิลิตร) (กิโลแคลอรี่)
10.8 0.7 100 50 21.6 1.4 100 100
16.2 1.0 150 75 32.4 2.0 150 150
21.6 1.4 200 100 43.2 2.7 200 200
27.0 1.7 250 125 54.1 3.4 250 250
32.4 2.0 300 150 64.9 4.1 300 300
37.8 2.4 350 175 75.7 4.7 350 350
43.2 2.7 400 200 86.5 5.4 400 400
48.6 3.0 450 225 97.3 6.1 450 450
54.1 3.4 500 250 108.1 6.8 500 500
108.1 6.8 1000 500 216.2 13.5 1000 1000
129.7 8.1 1200 600 259.5 16.2 1200 1200
162.2 10.1 1500 750 324.3 20.3 1500 1500
194.6 12.2 1800 900 389.2 24.3 1800 1800
216.2 13.5 2000 1000 432.4 27.0 2000 2000