Banner

BLENDERA-MF

อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการ ฆอ. 756/2560


เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ เป็นอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน 13 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิดใช้เป็นอาหารเสริมโภชนาการ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรืออาจใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์

เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ

  • ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (เอฟโอเอส)
  • ผสมน้ำมันรำข้าว
  • ผสมมอลโตเด็กซ์ตริน
  • มีโครเมียม
  • ผสมโปรตีนจากถั่วเหลือง
  • ผสมน้ำมันเอ็มซีที

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 6 ช้อน (50 กรัม)  จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 50

สารอาหาร

ต่อ 1000

กิโลแคลอรี่

ต่อผง

50 กรัม

ปริมาณสารอาหารใน 1000

กิโลแคลอรี่

เปรียบเทียบเป็น % กับ

Thai RDI*

ปริมาณสารอาหารใน 50 กรัม

เปรียบเทียบเป็น % กับ WHO RNI***

 

19-65 ปี

> 65 ปี

พลังงาน, กิโลแคลอรี่

1000

227.11

**

 

 

คาร์โบไฮเดรต, ก.

137.25

31.17

45.75

 

 

ไขมัน, ก.

33.11

7.52

50.94

 

 

โปรตีน, ก.

40.73

9.25

81.46

 

 

เอฟโอเอส(FOS),ก.

4.95

1.13

19.81

 

 

ซีลีเนียม, มคก.

34.56

7.85

49.38

23-30

24-31

โครเมียม, มคก.

64.40

14.63

49.54

****

****

โมลิบดินัม, มคก.

79.26

18

49.54

****

****

โพแทสเซียม, มก.

1087.58

247

31.07

****

****

ทองแดง, มก.

2.03

0.46

101.27

****

****

สังกะสี, มก.

15.04

3.42

100.25

49-70

49-70

แมงกานีส, มก.

4.12

0.94

117.63

****

****

แคลเซียม, มก.

532.78

121

66.60

9-12

9

ฟอสฟอรัส, มก.

557.22

126.55

69.65

****

****

แมกนีเซียม, มก.

246.58

56

70.45

22-25

25-29

โซเดียม, มก.

783.52

177.95

32.65

****

****

คลอไรด์, มก.

900.44

204.5

26.48

****

****

ไอโอดีน, มคก.

53.85

12.23

35.90

8

8

เหล็ก, มก.

10.37

2.36

69.13

8-21

17-21

วิตามินเอ, มคก.

496.35

112.73

62.04

19-23

19

วิตามินบี 1, มคก.

2113.51

480

140.90

40-44

40-44

วิตามินบี 2, มคก.

2069.48

470

121.73

36-43

36-43

วิตามินบี 6, มคก.

5378.45

1221.5

268.92

72-94

72-81

วิตามินบี 12, มคก.

5.90

1.34

295.01

56

56

วิตามินซี, มก.

566.25

128.6

943.74

286

286

วิตามินดี, มคก.

4.29

0.98

85.86

10-20

7

วิตามินอี, หน่วยสากล

13.21

3

88.06

20-27

20-27

กรดแพนโทธินิก, มก.

6.60

1.5

110.1

30

30

ไนอะซิน, มก.

27.92

6.34

139.58

40-45

40-45

กรดโฟลิก, มคก.

383.07

87

319.23

36

36

ไบโอติน, มคก.

221.26

50.25

147.51

168

****

วิตามินเค 1, มคก.

122.19

27.75

152.73

43-50

43-50

(*)THAI  RDI คือสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

 (**)THAI RDI มิได้กำหนดไว้

(***)WHO  RNI คือสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

 (****)WHO  RNI มิได้กำหนดไว้

 

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

(%โดยน้ำหนัก)

มอลโตเด็กซ์ตริน

40.09 %

น้ำตาลทราย

20.00 %

โปรตีนจากถั่วเหลือง

17.03 %

น้ำมันรำข้าว

13.84 %

เกลือแร่รวม

2.28 %

ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรด์(เอฟโอเอส)

2.25 %

โซเดียมเคซิเนท

1.47 %

น้ำมันเอ็มซีที

1.20%

วิตามินรวม

0.34%

อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i) INS 472C INS 475),

 

สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b),

 

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีเคซีน (โปรตีนจากนม)และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

ผสมผงเบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ 6 ช้อน (ประมาณ 50 กรัม)ในน้ำอุ่นประมาณ 160-185 มล. คนให้ละลายจะได้ปริมาตร 200-225 มล. และให้พลังงานประมาณ 225 กิโลแคลอรี่ (ไม่ใช่อาหารพลังงานต่ำ) ใช้วันละ 1 ครั้ง หรือใช้เสริมระหว่างมื้ออาหาร

การเก็บรักษา

  • เมื่อผสมน้ำแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นและใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
  • ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นหลังจากเปิดใช้ทุกครั้ง
  • เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาชนะบรรจุแล้ว เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ อาจเกิดการลอยตัวและตกตะกอนภายหลังการชงละลายได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะหายไปเมื่อเขย่าหรือคนเบาๆ ทั้งนี้ลักษณะดังกล่าวมิได้เป็นปัญหาด้านคุณภาพแต่อย่างใด

An open study of efficacy, safety and body weight changing in the Blendera-tube fed patients. Click here.

1.โปรตีน 16% ของพลังงานทั้งหมดใน 1000  กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย

 - โซเดียม เคซิเนท 3.26 กรัม

 - Soy Protein Isolate (โปรตีนจากถั่วเหลือง) 37.47 กรัม

มีส่วนประกอบของโปรตีนทั้งจากพืชและสัตว์มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน ช่วยช่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเอนไซม์ในร่างกาย

2.คาร์โบไฮเดรต 54% ของพลังงานทั้งหมดใน 1000 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย

 - มอลโตรเด็กซ์ตริน 91.69 กรัม

 - น้ำตาลทราย 45.74 กรัม

 - ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 4.95 กรัม

 เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ

3.ไขมัน 30% ของพลังงานทั้งหมดใน 1000 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย

 - น้ำมันรำข้าว 30.69 กรัม

 - MCT Oil 2.66 กรัม

เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย และทำหน้าที่อื่น เช่น ลำเลียงวิตามินที่ละลายไขมัน เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเซลล์มีกรดไขมันจำเป็นครบถ้วน

4.วิตามินและเกลือแร่ ใน 1000 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย 5.81 กรัม

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเอนไซม์บางตัวและช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ

5.ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นใยอาหารละลายน้ำได้ มีส่วนช่วยในการขับถ่ายให้เป็นปกติ

1.ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ

2.ทดแทนอาหารปั่น

3.ผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการ

1.ให้สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ การกระจายพลังงาน ตามมาตรฐาน Thai RDI ดังนี้

             - โปรตีน 15-20%

             - ไขมัน 30-35%

             - คาร์โบไฮเดรต 50-55%

2.ลดการสูญเสียสารอาหาร เนื่องจากกระบวนการผลิตเนื่องจาก BLENDERA-MF สามารถเตรียมได้ด้วยน้ำอุณหภูมิห้องปกติ หรือน้ำอุ่น

3.ลดปัญหาการบูดเสีย เมื่อต้องเตรียมเป็นเวลานาน เช่น สำหรับมื้อดึก

4.ลดปัญหาการอุดตันในสาย เพราะเมื่อผสมแล้วได้สารละลายเนื้อเนียนละเอียด

5.ขั้นตอนในการเตรียมสะดวกไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ละลายน้ำเท่านั้น

6.การเก็บรักษาไม่ยุ่งยาก

7.ค่าความเข้มข้น 350 mosm/l ที่สัดส่วน 1กิโลแคลอรี่/1มิลลิลิตร ใกล้เคียงกับร่างกาย

1. ทานปกติ ผสม 6 ช้อน (50กรัม) ประมาณ 160 - 185 มิลลิลิตร คนให้ละลายจะได้ปริมาตร 200-225 มิลลิลิตร ให้พลังงานประมาณ 225 กิโลแคลอรี่ ใช้วันละ 1 ครั้ง หรือใช้เสริมระหว่างมื้ออาหาร

 - ชงในน้ำอุ่น

2. ให้ทางสายยางให้อาหาร

BLENDERA-MF ได้พัฒนาโดยการเพิ่มฟรุ๊กโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) เป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ เพื่อช่วยในการขับถ่าย

- ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบผง บรรจุภัณฑ์เป็นรูปแบบถุง ขนาด 2.5 กก.

 - ผลิตภัณฑ์มีอายุ 2 ปี

- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นหลังเปิดใช้ทุกครั้ง เก็บในที่แห้งที่อุณหภูมิห้อง ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดภาชนะแล้ว

- เมื่อผสมน้ำแล้ว หากใช้ไม่หมดควรเก็บในตู้เย็น ซึ่งเก็บได้ไม่เกิน 24 ชม.

- BLENDERA-MF อาจเกิดการลอยตัวและตกตะกอนภายหลังการชงได้ลักษณะดังกล่าวจะหายไปเมื่อเขย่าหรือคนเบาๆ

ทั้งนี้ลักษณะดังกล่าวมิได้เป็นปัญหาด้านคุณภาพแต่อย่างใด

ตารางผสม เบลนเดอร่า เอ็ม-เอฟ

0.5 กิโลแคลอรี่/มิลลิลิตร 1 กิโลแคลอรี่/มิลลิลิตร
น้ำหนักผง ปริมาณผง ผสมน้ำให้ได้ ได้พลังงาน น้ำหนักผง ปริมาณผง ผสมน้ำให้ได้ ได้พลังงาน
(กรัม) (ช้อน) (มิลลิลิตร) (กิโลแคลอรี่) (กรัม) (ช้อน) (มิลลิลิตร) (กิโลแคลอรี่)
11.1 1.3 100 50 22.2 2.7 100 100
22.2 2.7 200 100 44.4 5.3 200 200
27.8 3.3 250 125 55.6 6.7 250 250
33.3 4.0 300 150 66.7 8.0 300 300
38.9 4.7 350 175 77.8 9.3 350 350
44.4 5.3 400 200 88.9 10.7 400 400
55.6 6.7 500 250 111.1 13.3 500 500
111.1 13.3 1000 500 222.2 26.7 1000 1000
133.3 16.0 1200 600 266.7 32.0 1200 1200

 

เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ

อาหารครบถ้วนสำหรับให้ทางสายให้อาหาร 1 ช้อน หนักประมาณ 8.33 กรัม ให้พลังงานประมาณ 38 กิโลแคลอรี่