ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม: ขอ 1 คำ โดนใจ เมื่อนึกถึง วันซ์ คอมพลีท

09 ต.ค. 2563

กิจกรรม ทายผลผู้ชนะประกวดแข่งขัน กิจกรรม "COMPLETE DRINK"
ลำดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล (ชื่อตาม Facebook)
ได้รับ Complete Set
คลิกเพื่อกรอกข้อมูลรับรางวัล
1 Ampon Sangketchon คลิก
2 Ar Ce Sa คลิก
3 Chiraphat Jureeporn Noisamlee คลิก
4 Darunee Maming คลิก
5 Fern Janejira คลิก
6 Jirapa Kunka คลิก
7 Mui Kku คลิก
8 Nadear Ratchadaporn คลิก
9 Nahjah Dangnui คลิก
10 Nareesa Sanjaiwut คลิก
11 Nurcharm Malinee คลิก
12 Nutrinonutrition Kano คลิก
13 Parima Por คลิก
14 Pom Nalinee คลิก
15 Put Nun คลิก
16 Ratree Kh คลิก
17 Sam Doungpratom คลิก
18 Soifa Saimor คลิก
19 Suthida Oppo คลิก
20 Thanomsri Thana คลิก
21 นิตยา กิจชอบ คลิก
22 ปรีดา บุนนาค คลิก
23 เปรมศักดิ์ หมัดอ่อน คลิก
24 พิมพ์ใจ เภรีฤกษ์ คลิก
25 ภูมิใจ วิจิตรเวชการ สุขศรี คลิก
26 ยินดี นาครอด คลิก
27 รอน๊ะ อาดำ คลิก
28 ลูกสาว คนกลาง คลิก
29 วาสนา ขจรเจริญกุล คลิก
30 สุดคนึง ชมโฉม คลิก
     
กิจกรรม ตอบคำถามช่วงออกัส LIVE 18:00 น.
ลำดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล (ชื่อตาม Facebook)
ได้รับ "ตุ๊กตาโอก้าพร้อมลายเซ็นคุณออกัส"
คลิกเพื่อกรอกข้อมูลรับรางวัล
1 JiNe Naphatsamon คลิก
2 Chitnucha Maower คลิก
3 Put Nun คลิก
     
ลำดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล (ชื่อตาม Facebook)
ได้รับ "แก้ว Have a complete day พร้อมลายเซ็นคุณออกัส"
คลิกเพื่อกรอกข้อมูลรับรางวัล
1 Absorbar Orawan คลิก
2 Nink'k Praipimook คลิก
3 Latintin Nuttaporn คลิก
4 Mine Paruda คลิก
5 สมพร เลิศวรสิน คลิก
6 Rungrawee Weerasawat คลิก
7 Patty Luhan คลิก
8 Mew Sikarin คลิก
9 Lwaj Pleng คลิก
10 Karuna Mona คลิก
     
กิจกรรม ตอบคำถาม 2 ข้อ รับ ONCE Complete 1 กระป๋อง
ลำดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล (ชื่อตาม Facebook)
ได้รับ "วันซ์ คอมพลีท 400 กรัม 1 กระป๋อง"
คลิกเพื่อกรอกข้อมูลรับรางวัล
1 Witsanu Nukaaon คลิก
2 พิชญธิดา ยุบลพาศ คลิก
3 สุภาวดี นามอ่อน คลิก
4 Suvapor Teerata คลิก
5 ไม่สวย แล้วงัย คลิก
6 Rita Rootbeer คลิก
7 Netnaree Phukrod คลิก
8 Nattaya Duangkangtai คลิก
9 Rattana Nattanicha คลิก
10 หมูปุ๊ก'อ้วน อ้วน คลิก
11 Put Nun คลิก
12 Chaweewan Nueangchawee คลิก
13 Jajah Ja คลิก
14 Chitnucha Maower คลิก
15 Laongsri Wongsuwan คลิก
16 Absorbar Orawan คลิก
17 Plathong A Porsheclub คลิก
18 สมพร เลิศวรสิน คลิก
19 Lin Nilin Pukdee คลิก