เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“Otsuka-People creating new products for better health worldwide”

“พวกเราชาวโอซูก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ“

 

นี่คือปรัชญาที่บริษัทในเครือโอซูก้าทั่วโลกยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความมีสุขภาพดี

นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ

 

       

                  ปรัชญาอันทรงคุณค่านี้ มีจุดเริ่มต้นมาจาก บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)  ที่มีความมุ่งมั่น คิดค้นผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้มีส่วนสนับสนุน ทีมค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และพัฒนานานาชาติตามประเทศต่างๆ หลายแห่งในโลกขึ้น  นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาทางการแพทย์ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย และพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับรวมถึงความร่วมมือทางด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ 

ข่าวสารและกิจกรรม

29 ส.ค. 2563

ONCE Complete เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก
อ่านต่อ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม
อ่านต่อ 

12 ก.ย. 2563

ร้านยาที่ร่วมรายการ ONCE Complete
อ่านต่อ 
Thailand Tech Show 2017
อ่านต่อ 
อย. Quality Award 2017 รางวัลที่การันตี คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อ่านต่อ 

20 ส.ค. 2563

Thailand Innovation & Design Expo 2016
อ่านต่อ 
Grand Opening ONCE PRO
อ่านต่อ