สุขภาพเต็มร้อยกับ Health Today @ห้องประชุมมหิศร SCB สำนักงานใหญ่ 12 June 2016

สุขภาพเต็มร้อย กับ Health Today  แข็งแรง ดูดี สมวัย ได้ทุกคน งานนี้ผู้รักสุขภาพที่มาร่วมงานได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับ Life Style ของแต่ละคนได้ สำหรับ Thai Otsuka Nutrition Club ก็ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ Gen-DM และโปรโมชั่นสุดพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกของการมีสุขภาพดี เพราะ อาหารคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพ..