สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

เมื่อไตเสื่อม...ควรเลือกรับประทานโปรตีนอย่างไร

- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 หรือค่าการกรองไตการทำงานของไตน้อยกว่า 60%

   แนะนำให้รับประทานอยู่ที่ 0.6 - 0.8 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม / วัน

- หากผู้ป่วยสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้อย่างอย่างเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมโปรตีนที่มาจากไข่ขาว

- เน้นโปรตีนคุณภาพดีจากเนื้อสัตว์ : ปลา ไก่ไม่ติดหนัง หมูไม่ติดมัน ไข่ขาวสลับกับไข่ทั้งฟอง เต้าหู้ ผลิตภัณฑ์จากนม


###