อาหารทางการแพทย์… เทรนสุขภาพผู้สูงอายุเกี่ยวกับโภชนาการ

ปัญหาการเบื่ออาหารและรับประทานอาหารได้น้อยลงเป็นปัญหาทั่วไปที่พบได้ในผู้สูงอายุแม้จะปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม แต่หากภาวะเบื่ออาหารนี้ยังคงอยู่เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงกับการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ นอกจากนี้ยังทำให้การฟื้นตัวจากโรคต่างๆช้าลง รวมทั้งอาการเจ็บป่วยต่างๆจะมีอาการแย่ลงได้ เมื่อมีการประเมินภาวะโภชนาการแล้วอาจมีการพิจารณาให้ใช้ อาหารทางการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูและลดความเสี่ยงในการขาดสารอาหารได้

Blog-2018-1200x900-B

อาหารทางการแพทย์คือ อาหารที่มีสูตรพิเศษสำหรับความเจ็บป่วยที่เฉพาะ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค สูตรอาหารทางการแพทย์แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

  1. สูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
  2. สูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่สมบูรณ์
  3. สูตรอาหารสาหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ
  4. สูตรสารน้ำที่ให้ทางปาก

อาหารทางการแพทย์ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการรักษาโรค แต่ช่วยในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคหรือช่วยจัดการเกี่ยวกับโรคได้ง่ายขึ้น อาหารทางการแพทย์ต้องไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นเมื่อใช้ ในปัจจุบันเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา อย่างไรก็ตามควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ นักกำหนดอาหารหรือเภสัชกรก่อนพิจารณาใช้อาหารทางการแพทย์ ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้อาหารทางการแพทย์แต่ละชนิด ขนาดที่ใช้ต่อครั้งหรือปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน จะอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือนักกำหนดอาหารแนะนำ ซึ่งควรปฏิบัติตามและมีการติดตามผล รวมถึงการตอบสนองของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ปรับภาวะทางโภชนาการได้เหมาะสมที่สุด

อาหารทางการแพทย์ มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ดังนี้

  1. ใช้เป็นอาหารหลักแทนอาหารแต่ละมื้อ สำหรับผู้ที่กินอาหารไม่ได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ รวมทั้งผู้ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารหรือเกลือแร่บางชนิด เช่น ผู้ป่วยไตวายต้องการอาหารที่จำกัดปริมาณโซเดียมและโปแตสเซียม ผู้ป่วยเบาหวานต้องการอาหารที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่ำ หรือผู้ที่สูญเสียกล้ามเนื้อต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูง
  2. ใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับผู้ที่กินอาหารเองได้ แต่มีปริมาณและพลังงานไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด อาจมีอาการข้างเคียงเช่นเบื่ออาหาร กินอาหารหลักได้น้อย
  3. สารอาหารส่วนใหญ่ที่มีในอาหารทางการแพทย์คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จะถูกดัดแปลงให้ย่อยง่ายหรือผ่านการย่อยแล้วบางส่วนเพื่อให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้น ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับอาหารทางการแพทย์นี้นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถใช้เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดสารอาหารได้ หากใช้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกำหนดอาหารแล้ว

ที่มา : https://blog.healthathome.in.th/2018/03/
http://fic.nfi.or.th/futurefood/medical_research_detail.php?id=9