ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) ในผู้สูงอายุ

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) คือ การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยโดยตรงมีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่

  • การสร้างโปรตีน การสลายโปรตีน
  • การทำงานของระบบประสาท
  • ปริมาณไขมันในกล้ามเนื้อ
  • ปริมาณฮอร์โมนที่ลดลง
  • ปฏิกิริยาการอักเสบ
  • การขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน
  • การตอบสนองต่อการออกกำลังในการสร้างกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นและการออกกำลังกาย

Blog-2018-1200x900-D

สำหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบัน ประกอบด้วยการรักษาโดยการไม่ใช้ยาและการใช้ยา เนื่องจากหลักฐานประโยชน์จากการใช้ยายังไม่เพียงพอ การรักษาโดยการไม่ใช้ยาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด โดยเฉพาะการออกกำลังกาย การได้รับโภชนบำบัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง อาทิ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น เพราะนอกจากจะใช้ในการรักษาและฟื้นฟูแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยอีกด้วย

ที่มา :http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/index.php/guidebook?start=10