เบาหวาน

Thai-Otsuka-35A-1200x900ถ้ามีอาการปัสสาวะบ่อย, ดื่มน้ำบ่อย, หิวบ่อย, อ่อนเพลีย ร่วมกับมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือ มีภาวะอ้วน ควรไปรับการตรวจวินิจฉัยเบาหวาน โดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หลังจากอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัม ต่อ เดซิลิตร ถือว่าเป็นโรคเบาหวาน ต้องรับการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพราะถ้าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ระยะยาวจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างมากมาย เช่น โรคไต, ตา, แผลเรื้อรัง เป็นต้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจะช่วยคัดกรองโรคเบาหวาน ทำให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้นเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตต่อไป คลิ๊กอ่านต่อ

 

ด้วยความห่วงใย… Mascot-love-1200x1200

Thai-Otsuka-19A-1200x900การปรับพฤติกรรมการกินควบคู่กับการใช้ยา เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะส่งผลต่อความสำเร็จ ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยเบาหวานจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น ชอบกินอาหารกลุ่มแป้งเป็นหลัก, ขนมหวาน, ผลไม้หวาน, กินอาหารปริมาณมากแต่ไม่ชอบออกกำลังกาย, ดื่มเหล้า, สูบบุหรี่ เป็นต้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงมักจะมีภาวะอ้วนร่วมด้วย การปรับพฤติกรรมการกินจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การรักษาเบาหวานมีประสิทธิภาพ คลิ๊กอ่านต่อ

 

ด้วยความห่วงใย… Mascot-love-1200x1200

Thai-Otsuka-5A-1200x900ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี นอกจากจะมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมแล้ว ยังมีการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20-30 นาที และรู้จักเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเผาผลาญกลูโคสในเลือดไปใช้เป็นพลังงาน ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถลดภาวะแทรกซ้อนและลดการใช้ยาได้เป็นอย่างดี  คลิ๊กอ่านต่อ

 

ด้วยความห่วงใย… Mascot-love-1200x1200

Picture-D-1920x1080

คือ ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ต่อเนื่องและ เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด หรือไม่เกิดเลย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเน้นการปรับพฤติกรรมมากกว่าการใช้ยา ซึ่งเป้าหมายจะประสบความสำเร็จได้แพทย์และผู้ป่วยจะเป็นผู้กำหนดแนวทางร่วมกัน ผู้ป่วยต้องเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องโดยเลือกอาหารที่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้น้อยที่สุด  และ รู้หลักอาหารแลกเปลี่ยน จะช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิ๊กอ่านต่อ