รู้จักมะเร็งให้มากขึ้น

รู้จักมะเร็งให้มากขึ้น

Thai-Otsuka-47A-1200x900

เข้าใจมะเร็ง และสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

โรคมะเร็ง เกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อที่มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ โดยที่ยีนในร่างกายของคนปกติจะมีการทำงานร่วมกันเพื่อจำลองการแบ่งเซลล์ในร่างกาย และทำให้แน่ใจว่าเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ละเซลล์นั้นจะเหมือนกันกับเซลล์ต้นแบบที่จำลองออกมา ซึ่งเซลล์มะเร็ง เป็นเซลล์ที่มีการจำลองที่ผิดพลาดอันเกิดจากการแทนที่ของ DNA และร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินั้นได้

การที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ อย่างรวดเร็ว มากกว่าปกติ และทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นโดยมีโอกาสเกิดขึ้นกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย สามารถทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียง และกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้โดยผ่านไปตามต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือด โดยเซลล์พวกนี้ หากเกิดที่อวัยวะใดก็จะเรียกชื่อ มะเร็งตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอดปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมอง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกร่างกายที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งซึ่งเราสามารถควบคุมได้อันได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • การติดเชื้อจากแบคทีเรีย ปรสิต หรือไวรัส
 • การใช้ยา
 • การได้รับรังสี
 • การสัมผัสกับสารเคมี
 • อาหารเเละเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารก่อมะเร็ง เช่น สารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) เป็นต้น
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยที่เกิดโรคมะเร็ง 10 อันดับแรก คือ

 1. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 2. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colon and Rectum Cancer)
 3. มะเร็งปอด (Trachea, Bronchus and Lung Cancer)
 4. มะเร็งปากมดลูก (Cervix Uteri Cancer)
 5. มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer)
 6. มะเร็งริมฝีปากและช่องปาก (Lip and Oral Cavity Cancer)
 7. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดไม่ใช่ฮอด์จกิน (Non-Hodgkin’s Lymphoma)
 8. มะเร็งหลอดอาหาร (Esophagus Cancer)
 9. มะเร็งโพรงจมูก (Nasopharynx Cancer)
 10. มะเร็งรังไข่ (Ovary Cancer)
แหล่งข้อมูล : HOSPITAL BASED CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT 2012. National Cancer Institute, Thailand.

 

ลำดับขั้นตอนในการเกิดมะเร็ง

ลำดับขั้นตอนการเกิดมะเร็ง

อาการทั่วไปของโรคมะเร็ง

หากท่านสังเกตพบว่ามีอาการเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที เช่น

 • น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ตั้งใจ ≥ 5 กิโลกรัม ใน 1 เดือน
 • มีไข้สูง
 • มีอาการล้า ปวดตามร่างกาย
 • สีผิวเปลี่ยน เช่น ผิวสีคล้ำดำขึ้น หรือผิวหนังและดวงตาออกสีเหลือง
 • มีอาการท้องผูก หรือถ่ายเหลวเป็นระยะเวลานาน
 • มีอาการปวดแสบเมื่อปัสสาวะ
 • มีแผลเรื้อรังที่ไม่สามารถหายหรือดีขึ้น
 • มีอาเจียน หรือไอเป็นเลือด หรืออุจจาระมีเลือดปะปนหรือมีสีเข้ม