การดูแลสุขภาพ และ ภาวะโภชนาการระหว่างการรักษา

การดูแลสุขภาพ และ ภาวะโภชนาการระหว่างการรักษา

Thai-Otsuka-23A-900x1200

การเตรียมความพร้อมในการรักษา เป็นการวางแผนการดูแลด้านโภชนาการทั้งก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และภายหลังการเสร็จสิ้นการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

 การรักษามะเร็งมีหลายทางเลือก เช่น การบำบัดด้วยฮอร์โมน การผ่าตัด รังสีรักษา การให้ยาเคมีบำบัด โดยบางครั้งการรักษานั้นอาจใช้มากกว่า 1 วิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของมะเร็ง และอาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยอันเกิดจากผลข้างเคียงของการรักษา เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หรือเม็ดเลือดขาวต่ำ ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอ จะส่งผลให้สามารถรับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ลดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงอาจเกิดตั้งแต่ในขณะที่ได้รับยา หรือเกิดภายหลังได้รับยาเป็นชั่วโมงหรือมากกว่า 1 สัปดาห์หลังจากการให้ยา โดยขึ้นกับชนิดของยาเคมีบำบัดที่ใช้ ผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนิดเดียวกันอาจเกิดผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงแตกต่างกันได้ แต่โดยรวมผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดเกือบทั้งหมดสามารถฟื้นตัวหรือรักษาให้ดีขึ้นจนหายได้

การปฏิบัติเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา

นอกจากการปฏิบัติเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาแล้ว การรับประทานอาหารให้ร่างกายได้รับพลังงานเพียงพอ ทานอาหารให้หลากหลาย สุขสะอาด และหมั่นดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาให้ผ่านไปได้ด้วยดี และหากมีข้อสงสัยในการดูแลสุขภาพอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็ง สามารถสอบถามได้ที่นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหารที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

Mascot-love-1200x1200