ครบเครื่องเรื่องมะเร็ง

Thai-Otsuka-47A-1200x900ถ้าพบความผิดปกติในร่างกาย เช่น  ท้องผูกหรือถ่ายเหลวเป็นเวลานาน, ไอเป็นเลือด, น้ำหนักลดลงมากกว่า 5 กิโลกรัมภายใน 1 เดือน (ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนัก), มีแผลเรื้อรัง, คลำพบก้อนเนื้อผิดปกติ, ปวดตามร่างกาย, สีผิวเปลี่ยนดูคล้ำ ดำขึ้น เป็นต้น อย่านิ่งนอนใจควรไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม เพราะอาการดังกล่าวอาจสงสัยได้ว่าเป็นโรคมะเร็ง  คลิ๊กอ่านต่อ

 

 

ด้วยความห่วงใย…Mascot-love-1200x1200

Vegetables-1200x900ปัญหาการกินที่เกิดขึ้นจากพยาธิ สภาพ และผลข้างเคียงของการรักษา เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมะเร็งพบได้ทั่วไปจึงทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะทุพโภชนาการ และเนื่องจากการรักษามะเร็งส่วนใหญ่เป็นการใช้การรักษาร่วมกันทั้ง การผ่าตัด และ/หรือ เคมีบำบัด และ/หรือ รังสีรักษา ทั้งยังต้องใช้เวลานานและการรักษาที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการสารอาหารเพื่อนำไปฟื้นฟูร่างกายเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติมาก คลิ๊กอ่านต่อ

ด้วยความห่วงใย…Mascot-love-1200x1200

Thai-Otsuka-23A-900x1200

ผู้ป่วยมะเร็งจะมีความสุขกาย สบายใจมากขึ้น เมื่ออาการข้างเคียงในช่วงการรักษาลดลง ตอบสนองต่อการรักษาดี การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และการเตรียมความพร้อมโดยการวางแผนโภชนาการทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา จะส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ลดอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา มีการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น คลิ๊กอ่านต่อ

 

ด้วยความห่วงใย…Mascot-love-1200x1200