เกี่ยวกับเรา

“Otsuka-People creating new products for better health worldwide”

“พวกเราชาวโอซูก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ”

นี่คือปรัชญาที่บริษัทในเครือโอซูก้าทั่วโลกยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความมีสุขภาพดี นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ

ปรัชญาอันทรงคุณค่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ที่มีความมุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงได้มีส่วนสนับสนุนทีมค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานานาชาติตามประเทศต่างๆหลายแห่งในโลกขึ้น นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาทางการแพทย์โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา,เยอรมนี,สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับรวมถึงความร่วมมือทางด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปรัชญานี้ได้ส่งต่อมาถึง บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพของคนไทยภายใต้ปรัชญาขององค์กรเราจึง มุ่งมั่น คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิต สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งน้ำเกลือและ อาหารทางการแพทย์เพื่อคนไทยตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมาจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยกับวงการแพทย์ในประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการก่อตั้งชมรมทางการแพทย์แขนงต่างๆหลายชมรม นำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคน

อาหารทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ไทยโอซูก้ามีความภาคภูมิใจ เนื่องจากอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพและเป็นหนึ่งในปัจจัยความต้องการพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ บริษัทไทยโอซูก้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้เราจึงเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2530 โดยมีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาอาหารทางการแพทย์ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีมนักกำหนดอาหารในประเทศไทย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและผู้บริโภคคนไทยอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อ เจ็น-ดีเอ็ม,นีโอ-มูน,แพน-เอ็นเทอราล,อะมิโนเลแบน-ออราล และเบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอาหารทางการแพทย์ของบริษัทไทยโอซูก้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียเพิ่มความเชื่อมั่นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของไทยโอซูก้า เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จากปรัชญาขององค์กรจึงนำมาสู่แนวคิด “องค์กรการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ” เป็นจุดเริ่มต้นของไทยโอซูก้านิวทริชั่นคลับ (Thai otsuka nutrition club) คลับของผู้รักสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการเฉพาะโรค และผู้ที่รักสุขภาพให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการและพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องทั้งหลักวิชาการ และเทรนด์สุขภาพแนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทยทุกคนเพราะ “สุขภาพของคุณ คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา”

“Your Health Is Our Priority” – Thai Otsuka Nutrition Club